Gedurende meer dan 30 jaar heb ik ervaring opgedaan in het ontwikkelen en begeleiden van projecten en programma’s in de sociale sector in meer dan 25 landen in Afrika, Azië, de Cariben, Noord-Amerika en Europa.

In 1975 begon mijn loopbaan in Nederland aanvankelijk als maatschappelijk werker, later als sociaal planner betrokken bij stadsontwikkeling.

Een vijfjarig dienstverband met Unesco voerde mij in 1979 naar Senegal en Malawi om mee vorm te geven aan hun programma’s voor non-formeel onderwijs.

In 1984 trad ik in dienst van de Bernard van Leer Stichting, een internationaal filantropisch instituut en innovator op het terrein van de pedagogische zorg en onderwijs voor jonge kinderen, gevestigd in Den Haag. Tot 2012 ben ik voor het instituut actief geweest als senior programma specialist.

Hoewel mijn professionele carrière inmiddels is geëindigd, heeft het thema veranderingsprocessen mij nooit losgelaten.

Na een proces van reflectie en analyse van mijn ervaringen, heb ik de afgelopen jaren op deze site verslag uitgebracht van mijn inzichten. Het resultaat daarvan zal, in een herziene en uitgebreidere versie, in 2021 in boekvorm beschikbaar komen.