De kunst van het programmatisch denken

Het programma concept en sociale verandering, een onderzoek

Huub

Huub Schreurs

cultureel antropoloog met ervaring op het terrein van programma-
ontwikkeling

Programmaconcepten en methoden bezitten het vermogen brede sociaal-culturele en institutionele veranderingen op gang te brengen.


De afgelopen jaren heb ik een lange reeks notities gepubliceerd over het programmaconcept.

Einde van de reeks

Op dit moment maak ik geen actief gebruik meer van mijn website als platform voor het verschijnen van verdere notities of voor een uitwisseling van meningen.

Diegenen die belangstelling hebben voor mijn eerdere notities, raad ik aan direct contact met mij op te nemen via huubjschreurs@gmail.com.