Mijn notities gingen over het resource programmaconcept dat een uiterst dynamisch denk- en actiekader biedt voor het in gang zetten van maatschappelijke veranderingen.

Terwijl in de gangbare managementliteratuur het programmaconcept vooral wordt gezien als beheersinstrument, ingezet om de doelstellingen van een specifieke organisatie te realiseren, heb ik gepleit voor een veel bredere benadering, waarin ruimte is voor een onafhankelijke, intermediaire opstelling, niet gebonden aan een institutionele identiteit.

Ik heb aangetoond dat het resource programmaconcept haar gebruikers in staat stelt om een symbiotische relatie aan te gaan met de maatschappelijke context en een cruciale rol te spelen in breed gedragen processen van sociale verandering. Uitgebreid ben ik ingegaan op het veelomvattende, complexe en multifunctionele karakter van het programmaconcept. 

Op basis van mijn notities is dan ook de conclusie gerechtvaardigd dat het resource concept in staat is het maatschappelijk landschap ingrijpend te helpen veranderen en structureel bij te dragen aan de zo noodzakelijke transitieprocessen naar een leefbare samenleving.